Een lezing over twee belangrijke boeddhistische begrippen: onderlinge verbondenheid (soms ook onderlinge afhankelijkheid genoemd) en karma, de wet van oorzaak en gevolg in het morele vlak.

Deze lezing werd gegeven tijdens de meditatie van de Meditatiegroep Groningen op zondag 7 februari 2016 in het Vipassanacentrum in Groningen. (Duur:1 4m 44s; file grootte: 14MB)