Kosten

Dana en vrijgevigheid

Wij zijn dankbaar voor uw donatie

De tempel bestaat naar boeddhistische traditie van vrijwillige donaties en is dankbaar voor uw goedgeefsheid.

Doneren via iDeal of Bancontact:

Doneren via creditcard of PayPal:

handen

De Dharmatoevlucht hanteert geen vaste prijzen voor activiteiten. De tempel bestaat naar boeddhistische traditie van vrijwillige donaties en is dankbaar voor uw goedgeefsheid. Vrijgevigheid is een van de zes kwaliteiten die verlicht handelen kenmerken (de overige zijn ethisch handelen, geduld, toewijding, meditatieve aandacht en wijsheid).

De maandelijkse kosten om de tempel en het programma van activiteiten gaande te houden liggen rond de € 2000,- per maand. Hiervan neemt de huur, gemeentelijke belasting, verzekering, e.d. meer dan de helft in beslag. De rest gaat o.a. naar energie en water, vaste lasten, website- en telefoonkosten, reiskosten, voedsel en huishoudelijk, en het levensonderhoud van de monnik.

We vragen daarom eenieder te geven naar draagkracht; richtlijnen voor te geven bijdragen staan hieronder vermeld. Donaties kunnen gegeven worden via de bedelkom in de tempel en door overmaking op onze  Rabobankrekening met IBAN nummer: NL50 RABO 0313 1200 05 (BIC: RABONL2U) op naam van ‘De Dharmatoevlucht’ in Apeldoorn.

Richtbedragen voor donaties
U bent welkom om onderstaande richtbedragen als donatie te geven. Meer wordt gewaardeerd en minder mag ook.
Ochtend-/avondmeditatie: € 7,00
Dagretraite: € 20,00
Een bijdrage kan gegeven worden door een bedrag in het donatiedoosje in de tempel achter te laten, of via de pinautomaat in de tempel, of via de iDeal button op de homepage van deze website.

Hoe kunt u ons steunen?
Als u De Dharmatoevlucht en haar activiteiten wilt ondersteunen, kunt u dat het beste doen door ‘Vriend van De Dharmatoevlucht’ te worden en maandelijks een vast bedrag over te maken op bovenstaande bankrekeningnummer. Dit type donatie helpt de tempel om een gezonde financiële basis te krijgen en te behouden en draagt daardoor bij aan het voortbestaan van De Dharmatoevlucht en haar activiteiten. (kijk hier voor meer informatie)

Nonprofit organisatie (ANBI) en belastingregels m.b.t. donaties
De Dharmatoevlucht is wettelijk georganiseerd als een kerkgenootschap en is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN/fiscaal nummer: 818682450, waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover, lees de Belastingregels m.b.t. giften aan de Dharmatoevlucht.

Voor alle specifieke informatie over de ANBI De Dharmatoevlucht, haar beleidsplan en de financiële verslagen van de afgelopen jaren, zie De ANBI De Dharmatoevlucht