Sitting Buddha

zittend_boeddhaSitting Buddha beschrijft in twaalf hoofdstukken de basiselementen van zazen, ofwel zitmeditatie. Het geeft een nauwkeurige beschrijving van de fysieke en mentale aspecten van de meditatiepraktijk. Ook wordt aandacht besteed aan hoe wij onszelf en anderen waarnemen en hoe dit onze ervaring van de wereld en daarmee ons eigen innerlijk lijden bepaalt. Onze levens veranderen in een radicale wijze wanneer we leren innerlijk stil te zijn in al wat het leven ons brengt. We kunnen dan de dingen ervaren zoals ze zijn, zonder dat er iets aan toegevoegd of weggenomen hoeft te worden. Eerw. Daishin legt uit hoe zo’n acceptatie de realisatie van onze eigen ware natuur opent. In de beschrijving van de innerlijke ervaring van meditatie schrijft hij:

“Heel mijn wil moet volkomen in beslag genomen zijn door het kijken/zijn. Ik kan niet losstaan van wat wordt gezien en het benoemen; ik kan het alleen maar zijn. Ik kan de persoon zijn die zit en zittend is die persoon Boeddha. Dit houdt in dat ik lichaam en geest laat vallen en dat betekent alle ideeën over mijzelf en de wereld loslaten en alleen maar zitten. Wat overblijft is zazen dat zazen doet…. Als je weet wie zit, dan ken jij zittend Boeddha.”

Eerw. meester Daishin Morgan is een dharmaopvolger van eerw. meester Jiyu-Kennet, de oprichtster van de Orde van Boeddhistische Contemplatieven, een westerse boeddhistische orde in de Soto-Zentraditie. Hij is abt van Throssel Hole Buddhist Abbey in Northumberland in Noord-Engeland en onderwijst boeddhisme in het Westen voor meer dan dertig jaar.

Voor een complete Nederlandse vertaling, ga naar Zittend Boeddha.

____________________________________________________

Buddha Recognizes Buddha

Buddha Recognizes Buddha“Geïnspireerd op de teksten van zenmeester Dogen, onderzoekt Buddha Recognizes Buddha hoe het grondbeginsel van de non-dualiteit tot uitdrukking komt in de boeddhistische beoefening. Eerw. Daishin Morgan beschrijft hoe we onszelf en onze relatie met anderen kunnen begrijpen zonder dat we de wereld opdelen in tegenstellingen van juist en onjuist of goed en kwaad en hoe we hierin een basis voor moreel handelen kunnen vinden. Omdat alle dingen in hun essentie niet los staan van het geheel, is er geen plaats voor een God of iets Absoluut waarvan we vervolgens denken dat het boven of buiten het bestaan zelf ligt. In het eerste gedeelte van het boek, kijkt eerw. Daishin naar de rol van de wil, vertrouwen, hoop, oorzaak en gevolg, acceptatie en andere onderwerpen vanuit het perspectief van non-dualiteit. In het tweede gedeelte geeft hij een interpretatie van de belangrijkste geschriften die regelmatig gebruikt worden in Soto-Zen.

Dit boek neemt de lering dat verlichting niet zomaar een staat is die we ergens in de toekomst kunnen realiseren maar een altijd aanwezige realiteit is, zeer serieus. De werkelijkheid kan niet opgedeeld worden in verlicht en onverlicht bestaan. Eén van de vele implicaties van deze lering is dat zenmeditatie gezien moet worden als een uitdrukking van verlichting en niet als een middel om een doel te bereiken. Daishin verheldert enkele van de implicaties van deze zienswijze en beschrijft de diepe uitwerking die het kan hebben op onze manier van leven.”

‘Buddha Recognizes Buddha’ (176 bladzijden, Engels) is voor 10 euro verkrijgbaar in de tempel. Als u het per post wilt ontvangen, stuur een email en maak 10 euro plus 2,20 aan verzendkosten over op rekeningnummer NL31INGB0007863446 t.n.v. De Dharmatoevlucht in Apeldoorn onder vermelding van ‘Buddha Recognizes’.

Voor een Nederlandse vertaling van diverse hoofdstukken, ga naar Boeddha (h)erkent Boeddha.