Over de verwerking van persoonsgegevens.

De Dharmatoevlucht kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van De Dharmatoevlucht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de tempel verstrekt. De Dharmatoevlucht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw BSN/sofinummer, geboortedatum en -plaats wanneer u een overeenkomst met De Dharmatoevlucht afsluit voor het schenken van een periodieke gift in geld dat een looptijd heeft van 5 jaar. Uw gegevens worden tijdens deze looptijd schriftelijk maar niet digitaal bewaard.

Waarom De Dharmatoevlucht deze gegevens nodig heeft.

De Dharmatoevlucht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als we u over een wijziging van een activiteit in de tempel moeten informeren en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als daar een noodzaak voor is. Uw BSN/sofinummer, geboortedatum en -plaats wordt door de belastingdienst vereist bij een overeenkomst voor het schenken van een periodieke gift in geld bij een looptijd van 5 jaar.

Hoe lang De Dharmatoevlucht gegevens bewaart.

De Dharmatoevlucht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u in die tijd aan geen van de activiteiten in de tempel of in een van de aan De Dharmatoevlucht Zen-Sangha aangesloten meditatiegroepen deelneemt. Uw gegevens worden gewist wanneer u daar zelf per email om verzoekt. Wanneer u een overeenkomst voor het schenken van een periodieke gift in geld bij een looptijd van 5 jaar met De Dharmatoevlucht hebt afgesloten, worden u gegevens voor de duur van de looptijd bewaart.

Delen met anderen.

De Dharmatoevlucht verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan derden tenzij u daar zelf per email om verzoekt.

Vragen en opmerkingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe De Dharmatoevlucht uw persoonsgegevens verwerkt en bewaart, dan horen wij dat graag. U bent van harte welkom om telefonisch of per email/post contact met ons op te nemen.

Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren worden cookies gebruikt. Deze verzamelen geen gebruikersgegevens en blijven maar een maand actief zodat u gedurende die tijd niet steeds toestemming hoeft te verlenen bij het bezoek aan de website. Dit wordt gewoonlijk als hinderlijk ervaren.