In deze lezing, gegeven op 5 april 1989 door eerw. meester Jiyu-Kennett in de meditatiehal van het klooster van de Orde, Shasta Abbey in Californië in de Verenigde Staten van Amerika, leest en becommentarieerd zij het hoofdstuk ‘Zazenshin, aanwijzingen voor zazen’ uit Zenmeester Dōgens Shōbōgenzō. Dōgen was de grondlegger van de Japanse Sōtō-Zentraditie en leefde in de dertiende eeuw. Het is een lezing die om goed te begrijpen ervaring vraagt met Zenmeditatie (zazen).

De Engelse vertaling die eerw. Jiyu gebruikt is van Kōsen Nishiyama en is gepubliceerd in 1975.

(Taal: Engels; duur: 1uur 2min; File grootte: 57MB)