In deze lezing, gegeven op 19 april 1988 door eerw. meester Jiyu-Kennett in Shasta Abbey in de V.S., wordt een toelichting gegeven op hoofdstuk 83 ‘Hachi dainin gaku’ uit de Shobogenzo van de Japanse Zenmeester uit de twaalfde eeuw, Eihei Dogen.

(Taal: Engels; duur: 28m 42s; File grootte: 28MB)