Een korte lezing gegeven door eerw. Baldwin tijdens de avondmeditatie op dinsdag 25 april 2017.