Lezingen februari 2016

3 Items

The Eight Means to Enlightenment

by

In deze lezing, gegeven op 19 april 1988 door eerw. meester Jiyu-Kennett in Shasta Abbey in de V.S., wordt een toelichting gegeven op hoofdstuk 83 ‘Hachi dainin gaku’ uit de Shobogenzo van de Japanse Zenmeester uit de twaalfde eeuw, Eihei Dogen. (Taal: Engels; duur: 28m 42s; File grootte: 28MB)

The illusion of a persisting self

by

Meditatie en de Zenboeddhistische beoefening lossen onze verwarring over wat we werkelijk zijn op en geeft een antwoord op de vraag waarom we lijden. Eerw. meester Daishin Morgan wijst aan de hand van een tekst uit de Diamant Soetra op de noodzaak om ons zelfgefabriceerde idee van wie we zijn los te laten om zo […]

Onderlinge verbondenheid en karma

by

Een lezing over twee belangrijke boeddhistische begrippen: onderlinge verbondenheid (soms ook onderlinge afhankelijkheid genoemd) en karma, de wet van oorzaak en gevolg in het morele vlak. Deze lezing werd gegeven tijdens de meditatie van de Meditatiegroep Groningen op zondag 7 februari 2016 in het Vipassanacentrum in Groningen. (Duur:1 4m 44s; file grootte: 14MB)