DonatiesDe Dharmatoevlucht hanteert geen vaste prijzen voor activiteiten, behalve voor de meditatie-introductie op de zaterdag. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 15,- euro. (Is dit om enige reden een probleem, neem dan contact met ons op.) De tempel bestaat naar boeddhistische traditie van vrijwillige donaties en is dankbaar voor uw goedgeefsheid. Vrijgevigheid is een van de zes kwaliteiten die verlicht handelen kenmerken (de overige zijn ethisch handelen, geduld, toewijding, meditatieve aandacht en wijsheid).

De maandelijkse kosten om de tempel en het programma van activiteiten gaande te houden liggen rond de € 2000,- per maand. Hiervan neemt de huur, gemeentelijke belasting, verzekering, e.d. ongeveer de helft in beslag. De rest gaat o.a. naar energie en water, vaste lasten, voedsel en huishoudelijk en het levensonderhoud van de monnik.

We vragen daarom eenieder te geven naar draagkracht; richtlijnen voor te geven bijdragen staan hieronder vermeld. Donaties kunnen gegeven worden via de bedelkom in de tempel en door overmaking op onze (nieuwe) Rabobankrekening met IBAN nummer: NL50 RABO 0313 1200 05 (BIC: RABONL2U) op naam van ‘De Dharmatoevlucht’ in Apeldoorn.

Richtbedragen voor donaties

U bent welkom om onderstaande richtbedragen als donatie te geven. Meer wordt gewaardeerd en minder mag ook.
Ochtend-/avondmeditatie: € 7,00
Dagretraite: € 20,00

Een bijdrage kan gegeven worden door een bedrag in het donatiedoosje in de tempel achter te laten, of via de pinautomaat in de tempel, of via de iDeal button op de homepage van deze website.

Hoe kunt u ons steunen?

Als u de Dharmatoevlucht en haar activiteiten wilt ondersteunen, kunt u dat op verschillende manieren doen. Een is om ‘Vriend van de Dharmatoevlucht’ te worden door maandelijks een vast bedrag over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer. Dit type donatie geeft de tempel de grootst  mogelijke ondersteuning. U kunt ook een sponsor worden en uw donatie voor een bepaald doel bestemmen. Zie voor verdere informatie onze sponsorpagina.

Nonprofit organisatie (ANBI) en belastingregels m.b.t. donaties

lelieDe Dharmatoevlucht is wettelijk georganiseerd als een kerkgenootschap en is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN/fiscaal nummer: 818682450, waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover, lees de Belastingregels m.b.t. giften aan de Dharmatoevlucht.

Voor alle specifieke informatie over de ANBI De Dharmatoevlucht, haar beleidsplan en de financiële verslagen van de afgelopen jaren, zie De ANBI De Dharmatoevlucht

Word een sponsor