Prajnaparamita

Prajnaparamita, de moeder van alle Boeddha’s. Zij belichaamt de diepste Wijsheid.

Toen Kanzeon één was met diepste wijsheid van het hart, boven dualistisch denken uit, zag de Bodhisattva duidelijk in dat de vijf skandha’s, zoals die zijn, in hun eigenheid, leeg zijn, ongekleurd en klaar.
O Shariputra, vorm is niet anders dan leegte, leeg is alle vorm, er is dus niets hier buitenom.
Want wat vorm is, is leegte en wat leegte is, is vorm.
Zo is het ook met elke gewaarwording, gedachte, wilsactiviteit en bewustzijn.
O Shariputra, hier zijn alle dingen leeg.
Ze worden niet geboren noch sterven ze volkomen.
Ze zijn onbesmet noch zijn ze smetteloos, ze nemen toe noch nemen af.
O Shariputra, in de leegte bestaat geen vorm, gewaarwording, gedachte, wilsactiviteit en geen bewustzijn.
Geen oog, oor, neus, tong, lichaam, geest; geen vorm, geluid, reuk, smaak, tast en geen mentale verschijningsvormen.
Geen waarnemingsveld, geen bewustzijnssfeer, geen weten en geen spoor van onwetendheid.
Tot we aankomen waar ouderdom en dood niet meer bestaan en evenmin het eind van ouderdom en dood.
Want hier is er geen lijden, noch is er een oorzaak, noch een einde, noch een Achtvoudig Pad, geen inzicht en geen verworvenheid.
De geest van de Bodhisattva die waarlijk één is met grote wijsheid van het hart, kent geen belemmeringen en daarom ook geen angst.
Deze Bodhisattva, boven de gewone menselijke geest uitstijgend, is Nirvana.
Omdat alle ware Boeddha’s van heden, verleden en toekomst zich verlaten op grote wijsheid, zijn ze de allerhoogste en volmaakte verlichting.
Weet wel: de Prajnaparamita is de allergrootste mantra, het is de ongeëvenaarde, meest verheven en diepste mantra, de grote wijsheid die alle lijden verlicht.
Het is de volle waarheid, geheel vrij van bedrog – luister, de grote wijsheid mantra luidt als volgt: o Boeddha, gaan, doorgaan, altijd verder gaan, altijd te boven gaan, altijd Boeddha worden.
Hulde aan de grote wijsheid, tot heil van al!