Kanzeon

Kanzeon

De Bodhisattva Mujinni vroeg in verzen: “Alom vereerde Meester, zo wonderbaarlijk begaafd, zeg mij waarom de Bodhisattva Kanzeon, nakomeling van de Boeddha,de naam heeft gehoor te geven aan elke roep”.
De vereerde Meester antwoordde, rijmend, als volgt: “Luister naar de daden van Kanzeon.
Kanzeon hoort in alle windstreken elke roep, en heeft geloften afgelegd die dieper gaan dan de oceaan.
Aan mensenheugenis voorbij heeft Kanzeon talloze Boeddha’s bijgestaan, en beloften van grote zuiverheid gezworen.
Als mensen de barmhartige zien of de naam van Kanzeon horen, en de Bodhisattva niet ijdel in gedachten houden, zal alle pijn overal ten einde komen.
Als een vijand je moedwillig in een vuurpoel werpt, denk dan aan Kanzeons grote kracht, het vuur verandert dan in een verkoelend meer.
Als op drift in een eindeloze oceaan, gevaarlijke vissen en zeemonsters je naar het leven staan, denk dan aan Kanzeons grote kracht en de golven zullen je goed beschermen.
Als je door een wrede vijand van de berg Sumeru wordt afgeduwd, denk dan aan Kanzeons grote kracht,en je blijft overeind als de zon in de hemel.
Als booswichten je over een berg jagen, denk opnieuw aan Kanzeons kracht en geen haar zal je gekrenkt worden.
Als je door overvallers met wapens wordt bedreigd, denk dan aan Kanzeons grote kracht en barmhartigheid zal hen beroeren.
Als je door een tiran wordt vervolgd en ter dood veroordeeld, denk dan alleen aan Kanzeons grote kracht en het wapen van de beul breekt in vele stukken.
Als je geketend achter tralies zit, denk dan aan de helende kracht van Kanzeon, en je boeien zullen je meteen bevrijden.
Als giftige toverspreuken tegen je gebruikt zijn, doe beroep op Kanzeons grote kracht en ze kaatsen onmiddellijk terug.
Als je monsters en kwaadaardige gedrochten op je pad vindt,ho ud dan Kanzeons barmhartigheid voor ogen en ze zullen je niet deren.
Als slangen en schorpioenen je met giftige adem dreigen te verschroeien, roep dan om Kanzeons barmhartigheid en je stem zal ze vanzelf verjagen.
Als onweer losbarst en het hagelstenen regent, zal de gedachte aan de kracht van Kanzeon de donkere wolken doen verdwijnen.
Als mensen, door oneindige pijn gekweld of getroffen door noodlot, hun toevlucht zoeken in de wijsheid en mystieke kracht van Kanzeon, worden ze verlost van alle zorgen en verdriet.
Er is geen plaats ter wereld waar Kanzeon, die bovennatuurlijke gaven bezit en alwetend is, niet verschijnt.
Hel, boosaardige geesten, woeste dieren, alle onheilbrengend leven, alle leed van geboorte, ouderdom, ziekte en dood, gaan voor altijd heen.
De grote barmhartige ziet de wereld zoals die waarlijk is, zonder oordeel, alwetend, in volle zuiverheid, met liefhebbend mededogen.
Laten we Kanzeon altijd vertrouwen en vereren.
Kanzeon, die zuiver en stralend is als de zon, brengt met wijsheid, licht in duisternis en kalmeert het tumult van vuur en wind.
Dit alomvattende licht vult de gehele wereld.
Het liefdevolle lichaam van Kanzeons leefregels beroert als een onweer hemel en aarde, en het wonder van Kanzeons barmhartige geest is als een wolk die verkwikkende Dharmaregen doet neerdalen en zo het vuur van pijn en hartstocht uitblust.
Als je door een vonnis van een rechtbank wordt bedreigd of met militair geweld wordt onder|drukt, denk dan aan Kanzeons grote kracht, en woede en doodsangst worden geheel verdreven.
Kanzeon is de meest verfijnde stem, een stem die alles in deze wereld omvat.
Het is de stem van Brahma, de stem van de zee, het is een stem die in al het andere kan worden gehoord.
Laten we Kanzeon daarom altijd in gedachten houden.
Koester nooit twijfel aan de helende Kanzeon die waarlijk een toevlucht biedt bij rampspoed, zorgen, dood en verdriet.
Kanzeon verenigt alle deugden in zich, beziet alle leven met liefdevolle ogen en bezit als het water van de zee een onuitputtelijke schat aan goeds.
Laten we Kanzeon daarom altijd eren.”
Toen stond de Bodhisattva Jiji op en zei tot de Boeddha: “Alom vereerde Meester, deze soetra over de Bodhisattva Kanzeon zal van onschatbare waarde zijn voor allen die hem horen, want hier is een leven van bevrijd handelen beschreven.
Dit is het leven van een wezen, dat zich overal ter wereld vertoont en begaafd is met wonderbaarlijke krachten.”
Toen de Boeddha deze verzen had geuit en het alomvattende werk van de veelzijdige Kanzeon had uitgelegd, waren alle vierentachtigduizend mensen die het hoorden diep geroerd en vol verlangen naar de zuiverste verlichting, die nergens zijn weerga vindt.