RMJiyu_JapanDe Orde van Boeddhistische Contemplatieven werd opgericht door eerwaarde meester Jiyu-Kennet (1924-1996), een engelse vrouw die in 1968 na jaren van studie in Soji-ji, één van de hoofd-kloosters van het Zenboeddhisme in Japan, als één van de eerste westerse vrouwen als Zenmeester werd erkend. Zij richtte zelf twee opleidingskloosters op; Shasta Abbey in Californië in de Verenigde Staten van Amerika en Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland. Uit deze kloosters zijn tientallen tempels en meditatiecentra voortgekomen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa waaronder de Dharmatoevlucht. (Voor eerw. meester Jiyu’s levensverhaal, klik op: eerw. meester Jiyu).

Eerw.-meester-JiyuMomenteel oefenen binnen het kader van de Orde zo’n 90 monniken en 150 leken Sangha-assistenten. In de monastieke gemeenschap worden zowel mannen als vrouwen monniken genoemd (beiden hebben binnen de Orde gelijke status). Zij volgen de boeddhistische traditie en leven celibatair en vegetarisch. Sanghaleden die enige jaren ervaring hebben met Zenmeditatie en de Dharma, zoals zij vorm krijgt in de Orde, worden soms uitgenodigd om Sangha-assistent te worden. Zij hebben de bevoegdheid meditatie-instructie te geven en meditatiegroepen te begeleiden. Daarnaast zijn er velen die het boeddhistische pad in praktijk brengen in hun dagelijks leven, thuis, op het werk, in hun relaties, enz, en zij vormen samen met de Ordeleden de Sangha (de gemeenschap van hen die het pad van de Boeddha volgen). Voor meer info over de Orde, kijk op de Engelstalige website van de O.B.C..

Ship3DrumsHet logo van de O.B.C. is het schip met drie trommels. Het schip symboliseert de Dharma die ons over de zee van Samsara (de wereld van lijden) naar de andere oever ofwel Nirvana brengt. De drie trommels stellen de Boeddha, Dharma en Sangha voor; deze worden ook wel de Drie Juwelen genoemd. Het ‘Schip en Drie Trommels’-symbool is afgeleid van het Chinese karakter voor Hart/Geest.

Throssel Hole Buddhist Abbey

De Dharmatoevlucht is verbonden aan het klooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland. Eerw. Baldwin heeft in dit klooster vijftien jaar geleefd en geoefend. De abt, de eerwaarde meester Daishin Morgan, komt eens in de paar jaar naar de Dharmatoevlucht voor een bezoek en voor het geven van een lezing. Sanghaleden gaan soms naar Throssel voor het bijwonen van retraites of voor een individuele retraite.

De monastieke gemeenschap in Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland.

De monastieke gemeenschap in Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland.

De begeleiders in de tempel