Baldwin

Baldwin Schreurs

Ik ben de leraar in de tempel en begeleid veel van de meditatie-activiteiten. Ook geef ik lezingen en uitleg en ben ik beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Ik ben opgegroeid in Maastricht en heb tropische bosbouw en bodemkunde gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

In 1990 werd ik in het Zenklooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland tot boeddhistische monnik gewijd en ontving vijf jaar later de Dharmatransmissie van mijn meester, eerw. Daishin Morgan, abt van het klooster. In 1998 werd ik een Dharmaleraar van de Orde en in oktober 2017 tot Zenmeester benoemd. Sinds begin januari 2005 woon en werk ik in De Dharmatoevlucht en bezoek ik elke eerste maandag van de maand de meditatiegroep in Utrecht. Daarnaast begeleid ik de maandelijkse meditatiebijeenkomsten van de Groningen en Eefde meditatiegroepen.

____________________________________________________

MarjoleinMarjolein 

Toen ik 15 jaar was werd mijn vader als dierenarts gedetacheerd op Ceylon (Sri Lanka). Ik zag daar de liefdevolle vriendelijkheid in de omgang met elkaar, een harmonieuze, devotionele samenleving. Daarna in Thailand leerde ik de beoefening in dana (vrijgevigheid) en metta (vriendelijkheid).

In de jaren 90 ging ik mij verdiepen in de mahayana richting van het boeddhisme, omdat deze richting de persoonlijke ontwikkeling van alle volgelingen voorop stelt. Toen De Dharmatoevlucht zich in Apeldoorn vestigde, heb ik mij hierbij aangesloten. Het onderricht hier in Zenmeditatie en –beoefening bevalt mij goed. Op de donderdagavonden ben ik mede aanwezig om beginners op het Zenpad zo nodig met raad en daad te ondersteunen.

 

____________________________________________________

Sandra

Vanaf 1996 kwam ik regelmatig in de vroege ochtenduren in een Thaise tempel op Phuket. Ik wist niets van het boeddhisme, maar voelde wel een diepe verbondenheid met het tempelleven waar ik getuigen van mocht zijn. Het boeddhistisch zaadje ontkiemde…

In 2005 ontmoette ik eerw. Baldwin tijdens een lezing en voelde ik direct dat het Zenboeddhisme dat wat ik het Theravadaboeddhisme miste, beantwoorde, namelijk dat boeddhisme meer is dan uitsluitend devotie.

Ik had al vrij snel het gevoel dat naast zitmeditatie het belangrijk is om ook te werken aan een gezond en ontspannen lichaam. In 2008 kwam de mogelijkheid om Qi gōng, en een paar jaar later Taijiquan te gaan beoefenen en ontdekte ik hoe deze Chinese bewegingsleren de Zenbeoefening ondersteunen en versterken.

Ik begeleid op vrijdagochtend in De Dharmatoevlucht de Qigōng- en meditatieochtend waarin eenvoudige bewegingen je uitnodigen tot verstilling in jezelf en de éénheid met alles.

 

____________________________________________________

Eipeke

‘Hoe meer iemand in de STILTE heeft gevonden,
hoe meer iemand in de ACTIE kan geven.’

Toen ik in het voorjaar van 2006 een introductiebijeenkomst in De Dharmatoevlucht bezocht, zag ik deze tekst in een lijstje op de gang hangen. Deze woorden spraken me direct aan en als ik de tempel bezocht voor stilte-meditatie dwaalde mijn blik nog regelmatig naar deze woorden.

Ik kan nu, 13 jaar later, oprecht zeggen hoe waar deze woorden blijken te zijn. Wat is er veel in de STILTE te vinden! Om maar wat te noemen: verdieping, innerlijke rust, inzicht in de oorzaken van lijden in mijn leven, maar ook een glimlach om alle drukte die zichtbaar wordt als ik stil ga zitten.

En dan komt het tweede deel van de tekst: ‘…, hoe meer iemand in de ACTIE kan geven.’
Juist dit deel van de tekst drukt zo mooi de verbinding uit tussen meditatie en het gewone leven. Want dat is voor mij een wezenlijke vraag: hoe verbind ik dat wat ik in de STILTE vind, met mijn persoonlijk leven als partner, moeder, dochter, zus, vriendin of collega?

Wat een fijn moment om na de meditatie met elkaar stil te staan bij dit soort vragen. In alle openheid met elkaar van gedachten wisselen over opgedane inzichten en ruimte geven aan vragen die er liggen.

Graag verwelkom ik je op dinsdagochtend voor stiltemeditatie met na afloop uitwisseling onder het genot van een kopje koffie of thee.

____________________________________________________

Roel

Ergens aan het eind van de jaren ’90 kreeg ik van een toenmalige collega, het boekje in handen, “De Tao van Poeh”. Dat zie ik nog altijd als mijn eerste stapje op wat ik de ‘Boeddhaweg’ noem.

Parallel aan mijn omscholing naar communicatietrainer indertijd, ontstond een groeiende belangstelling voor (Zen)boeddhisme, meditatie en filosofie. Dat heeft me aangezet tot (zelf) studie en aansluiting bij de Sangha van De Dharmatoevlucht, nu zo’n 13 jaar geleden.

De onderliggende, en steeds terugkerende vraag was dezelfde die de Romeinse filosoof Seneca zich stelde “Hoe moet ik leven?” Voor mij betekende dat ook: hoe ga ik om met de steeds terugkerende lastige thema’s in mijn leven?

Evenals de Boeddha, was ik er zelf ook achter gekomen, dat een ongebreidelde overgave aan prettige zintuiglijke ervaringen me niet verder zou brengen. Eerder me deed vervreemden van mijzelf.

Nu ik dit stukje schrijf (2018) besef ik weer eens hoe enorm ik me thuis voel op deze weg en in deze beoefening. Hoe de eerder gestelde vraag “Hoe moet ik leven?” geen vaststaand antwoord kent, maar dat elke dag of eigenlijk elk moment daar een uitdrukking van is.

En dat we dan in Apeldoorn zo’n bijzondere plek hebben met De Dharmatoevlucht. Een plek waar we bij elkaar kunnen komen,waar we gezamenlijk kunnen oefenen, mediteren en in contact kunnen zijn met koffie en thee… Wat een rijkdom!

Op vrijdagochtend verzorg ik de ‘meditatie en beweging’ waarbij we een half uurtje (Mindfulness) yoga beoefenen en daarna een half uur zitmeditatie. Aansluitend is er koffie en thee.
Je bent van harte welkom!

 

Sangha