Baldwinwebsite

Baldwin Schreurs

Ik ben de leraar in de tempel en begeleid veel van de meditatie-activiteiten. Ook geef ik lezingen en uitleg en ben ik beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Ik ben opgegroeid in Maastricht en heb tropische bosbouw en bodemkunde gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

In 1990 werd ik in het zenklooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland tot boeddhistische monnik gewijd en ontving vijf jaar later de Dharmatransmissie van mijn meester, eerw. Daishin Morgan, abt van het klooster. In 1998 werd ik door de Orde benoemd tot Dharmaleraar. Sinds begin januari 2005 woon en werk ik in de Dharmatoevlucht en bezoek ik elke eerste Tommaandag van de maand de meditatiegroep in Utrecht. Daarnaast begeleid ik de maandelijkse meditatiebijeenkomsten van de Groningse meditatiegroep.

Ik heb ook een hond, Tom, een Golden Retriever die op 3-jarige leeftijd uit het asiel in Apeldoorn is gekomen. Tom houdt van aandacht maar wordt wat onzeker als je zijn speeltje van hem afpakt. Hij begroet iedereen die de tempel binnenkomt met een blaf en een kwispelende staart.

____________________________________________________

MarjoleinwebsiteMarjolein Frederiks

Toen ik 15 jaar was werd mijn vader als dierenarts gedetacheerd op Ceylon (Sri Lanka). Ik zag daar de liefdevolle vriendelijkheid in de omgang met elkaar, een harmonieuze, devotionele samenleving. Daarna in Thailand leerde ik de beoefening in dana (vrijgevigheid) en metta (vriendelijkheid).

In de jaren 90 ging ik mij verdiepen in de mahayana richting van het boeddhisme, omdat deze richting de persoonlijke ontwikkeling van alle volgelingen voorop stelt. Toen de Dharmatoevlucht zich in Apeldoorn vestigde, heb ik mij hierbij aangesloten. Het onderricht hier in zen meditatie en –beoefening bevalt mij goed. Op de woensdagavonden ben ik mede aanwezig om beginners op het zenpad zo nodig met raad en daad te ondersteunen.

 

____________________________________________________

FerFer de Deken

Ik ben Fer de Deken en samen met Baldwin begeleid ik de introductie-ochtenden.

In mijn werk vroeger bij de GGZ kreeg ik de ervaring dat hoe stiller ik van binnen werd, hoe beter de kwaliteit werd waarmee ik de ander van dienst kon zijn. Na mijn pensionering miste ik die stilte ervaring, omdat je in die stilte ook een vredig gevoel van heelheid ervaart. Ik ben toen op zoek gegaan om dat weer te vinden en in een voettocht naar Santiago de Compostella werd mij helder dat ik dat bij het boeddhisme moest zoeken. Hierbij hielp de ervaring die ik al veel eerder had met boeddhisme bij een klooster in Nepal. Zo kwam ik zo’n 10 jaar geleden bij de Dharmatoevlucht terecht.

Een uitgangspunt in het boeddhisme is dat iedereen de Boeddhanatuur reeds bezit doch dat die alleen versluierd is. In mijn benadering ga ik er daarom van uit dat door meditatie, het wederzijds bevragen, en door uitwisseling en discussie de reeds in ons bestaande kennis van de Boeddhanatuur naar boven gehaald kan worden worden.

Fer is in december 2015 door de Orde benoemd als Sangha assistent en is bevoegd om o.a. meditatie-instructie te geven en activiteiten in de tempel en in de bijeenkomsten van de aangesloten meditatiegroepen te begeleiden. Sangha-assistenten zijn lid van de Orde en houden zich, net zoals de monniken, aan de ethische en andere regels van de Orde.

____________________________________________________

SophiawebsiteSophia Praat

Mijn naam is Sophia, ik ben 46 jaar, partner en moeder en werkzaam in de gezondheidszorg bij GGnet. Ik ga sinds zeven jaar wekelijks naar de Dharmatoevlucht om te mediteren. Voor die tijd kwam ik er af en toe. In mijn leven ben ik diverse keren in aanraking gekomen met het boeddhisme en ik merkte gaandeweg dat ik dan altijd een gevoel van thuis-zijn ervoer. Daarom heb ik, nu ik Apeldoorn woon, gezocht naar een plek in deze richting om te mediteren en gelijkgestemde mensen te ontmoeten.

Mediteren is voor mij gewoon zitten om mijzelf en de stilte in mijzelf te ervaren. Soms lukt dat wel en soms niet. Soms zijn er allerlei gedachten en gevoelens die door mij heen gaan, en soms ben ik opeens bewust dat ik een rustig gevoel ervaar, geen gedachten heb. Ik vind dat prettig. Het mediteren helpt me om in het dagelijks leven ook een open en ontvankelijke houding te hebben. Na de meditatie op zondagochtend, drinken we met elkaar koffie in de keuken. In deze gesprekken ervaar ik openheid en respect naar elkaar, gezelligheid en warmte. We zijn serieus én we lachen veel!

Wat ik fijn vind is de ruimte die ik ervaar om mijn eigen proces en mijn eigen weg te volgen bij de Dharmatoevlucht. In de uitwisseling is er ruimte voor vragen en verschillen. Ook binnen het boeddhisme merk ik niet dat er veel regels zijn of een pad loopt welke ik moet volgen. Samen met Baldwin verzorg ik af en toe de introducties. Mensen gaan er altijd onder de indruk weg en zelf vind ik het steeds weer fijn om de oefeningen te doen. Meditatie helpt om bij jezelf te blijven, jezelf te hervinden, en nog meer vanuit je kern in het leven te staan.

____________________________________________________

Sangha