De Dharmatoevlucht in Apeldoorn is een kleine stadstempel en meditatie-centrum van de internationale Order of Buddhist Contemplatives (OBC). Het biedt een uitgebreid programma aan van activiteiten waaronder introducties voor hen die nieuw zijn, meditatieavonden, ochtendmeditatie en dagretraites voor de meer geoefende beoefenaar. Zie voor een uitgebreider overzicht van alle activiteiten in de tempel de programmabeschrijving of de agenda.

Iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme en in Zenmeditatie, maar nog geen ervaring met de beoefening heeft, of een Mindfulness cursus heeft gevolgd, is van harte welkom om aan een introductie mee te doen en vervolgens met de verschillende activiteiten in de tempel. De bezoekers van de tempel zijn mensen die  een verdere verdieping van hun beoefening zoeken en willen oefenen onder begeleiding en samen met anderen.

De activiteiten in de Dharmatoevlucht worden begeleid door eerw. Baldwin Schreurs, een monnik en bevoegd Dharmaleraar van de OBC, en door Marjolein Frederiks en Sandra. Ze hebben een ruime ervaring met de beoefening maar blijven, net zoals ieder ander, hun beoefening en hoe die toe te passen in het dagelijks leven, verder verdiepen. Daarom is er na de meditatie vaak de gelegenheid voor gesprek en uitwisseling. Daarnaast is eerw. Baldwin ook beschikbaar voor individuele gesprekken en instructie.

De Dharmatoevlucht vormt samen met de Wolk en Water hermitage in Friesland, de Meditatiegroep Groningen en de Meditatiegroep Utrecht de Dharmatoevlucht Zen-Sangha en heeft met deze tempel en groepen een gezamenlijke Facebookpagina en een gezamenlijke nieuwsbrief die ééns per maand naar geïnteresseerden wordt toegestuurd. Aanmelding geschiedt door op de homepage uw email adres in te vullen onder Aanmelden Nieuwsbrief.

In de Dharmatoevlucht alsook in de Wolk en Water hermitage, en de Groningen en Utrecht Meditatiegroepen, worden een aantal principes en ethische richtlijnen van de OBC gevolgd die tot doel hebben een respectvolle en veilige omgeving te waarborgen waarbinnen de beoefening kan plaatsvinden. Voor meer informatie hierover, zie Ethische Richtlijnen voor Spiritueel Advies en Leraar/student-relaties.

 

→ De Orde waartoe de Dharmatoevlucht behoort