Het lied van de Grote Barmhartige

Eer aan het drievoudig juweel.
Hier is Kanzeon, die het wezen van groot mededogen is.
Vrede is de Ene, die boven alle angst uitspringt.
Moge ik dit hart van de edele barmhartigheid ingaan.
Kanzeons leven is de voltooiing van levenszin,
Zuiver, altijd leidend naar vervulling, licht op het pad van het bestaan.
Vrede is het alziend hart dat het wereldse ontstijgt,
Lof aan de grote Bodhisattva.
Alles is bezoedeling, vertroebeling, aarde, stof,
Doe het werk, doe het werk in mijn hart.
Grote overwinnaar, ik houd vol, ik geef niet op,
Ik keer me altijd naar je toe.
Indra, die alle dingen voortbrengt,
Breng, breng ons alle goeds.
Stroom voort, mijn smetteloos zuivere.
Kom, kom, hoor, hoor, vreugde welt in mij op.
Spreek, spreek, wijs me de weg.
Ontwaakt, ontwaakt, ik ben ontwaakt.
Grote barmhartigheid, groot mededogen,
Vol van vreugde, vol van moed.
Je leidt altijd naar bevrijding,
Je leidt altijd naar verlichting.
Vrede is de Ene die de discipline meester is,
Vreugde is de Ene met de vele gezichten.
Vrede is de Ene die het wijsheidszwaard hanteert,
Vreugde is de Ene die het Dharmawiel in handen heeft.
Vrede is de Ene die de verlichting van de lotus leeft,
Vreugde is de Ene, de bron der Eeuwigheid.
Vrede is de tedere barmhartigheid,
Vreugde, het volmaakte mededogen.
Eer aan het drievoudig juweel,
Grote Kanzeon, hoor mijn roep.

Aanroep tot Achalanatha

Eer aan de Mandala, mogen wij ons zo verliezen in het prijzen van de Mandala, dat we onze ketenen verbreken met eigen wil en waakzaamheid. Mogen we altijd in de tempel van ons hart verblijven, omringd door de eindeloze bergen. Eer aan de Mandala.

Aanroep tot Mahakala

Mogen wij ons verliezen in de Mandala van de volgelingen van Boeddha, duizendmaal eer. De pijl van de leegte, duizendmaal eer.

Aanroep tot de Universele Boeddha

Eer aan het Weldoende Mystieke, het kostbaarste Juweel, duizendmaal eer.

De gouden bel klinkt maar eens

Vrede op het kussen.
Makura Om. Makura Om. Makura Om.

Voor een uitleg van deze teksten, kijk op De Avondceremonie – deel 1 en De Avondceremonie – deel 2.