Baldwinweblog-150x150Eerw. meester Baldwin Schreurs, dharmaleraar in De Dharmatoevlucht.

____________________________________________________

Eerw. meester Jiyu-KennettLezingen van eerw. meester Jiyu-Kennett, oprichtster van de Order of Buddhist Contemplatives en abdes van 1970 tot aan haar dood in 1996 van het door haar opgerichte Zenklooster Shasta Abbey in Californië in de Verenigde Staten van Amerika.

____________________________________________________

Eerw. meester Daishin MorganLezingen van eerw. meester Daishin Morgan, abt van het tweede door eerw. meester Jiyu opgerichte klooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland.

____________________________________________________

Boeken