Nieuwsbrief logo
Japanse tempel in sneeuw
"Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid - niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats!"

Dag Hammarskjöld (1905-1961)
Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal
Van Sandra
Bericht uit het klooster in Engeland
Sinds 31 december 2018 verblijf ik, na een kort verblijf van 2 dagen bij eerw. Leoma in Norwich, in Throssel Hole Buddhist Abbey. De januari maand is traditioneel de maand waarin de monniken even een stapje terug kunnen doen en tijd krijgen voor studie, contemplatie en rust. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat Sanghaleden op dat moment alle werkzaamheden waarnemen. Dit jaar waren er 17 Sanghaleden die voor een korte of langere periode hier verbleven.
Mijn werkzaamheden bestonden vooral uit het werken in de keuken en zo nu en dan een tempelschoonmaak. Ik heb genoten van het bereiden van een boerenkoolstampot en hutspot voor alle Engelsen hier (en nog een aantal andere maaltijden) en daarnaast vond ik het (urenlang) doen van de afwas een genot voor mijn beoefening.
keukenthrossel
Opvallend genoeg gaat zelfs in zo'n maand waarin we relatief weinig mediteren de interne beoefening gewoon door. Elke ochtend begint om 7.15 uur met meditatie en aansluitend de ochtendceremonie waarbij we met (bijna) alle monniken en leken samen in de meditatiehal buigingen maken, de Soetra van Grote Wijsheid zingen en de erfopvolging reciteren, en afsluiten met wederom het maken van buigingen. In de avond is er tevens meditatie afgewisseld met een loopmeditatie en een aantal keren per week het zingen van het Lied van de Grote Barmhartige (alles in de Engelse versie uiteraard). Tussendoor is het mogelijk om gebruik te maken van de meditatiehal indien het werkrooster dit mogelijk maakt. Daarnaast is er deze maand veel tijd voor studie, contemplatie, wandelen e.d. waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt door het bestuderen van de Lankavatara-soetra en de Prajnaparamita-soetra.

Ik ben ook dankbaar voor het inzicht dat
Je de Dharma kan (willen) begrijpen
maar het toont zich pas als
je meestroomt op
de rivier van ongrijpbaarheid.

In februari begint het gewone kloosterritme weer, met meer meditatie en regelmatig kortere of langere sesshins (retraites) en monniken die weer de werkzaamheden organiseren. En misschien komt er in februari wel 'witte rook uit de schoorsteen' als het gaat om wie de nieuwe abt gaat worden. Er zal ook een nieuwe postulant zijn inwijding gaan krijgen.

Lees ook de korte dharmacontemplatie van Sandra:
Throssel

De Dharmatoevlucht

Audiolezingen
De volgende korte lezingen werden op maandag 21 januari tijdens de zitmeditaties in Utrecht gegeven door eerw. Baldwin. Ze zijn ieder rond 6 minuten lang.
Meditatie- en studiebijeenkomsten e.d.
Momenteel zijn er woensdags geen meditatieavonden en geen meditatie-activiteiten op de zaterdag omdat daarvoor te weinig interesse is. Omdat we tot nu toe weinig tot niet aan gestructureerde studie in de tempel doen, wil ik graag weten of er voldoende belangstelling bestaat voor meditatie- en studiebijeenkomsten waarin we samen boeddhistische teksten en aspecten van de boeddhistische leer bestuderen. De format van een bijeenkomst zou kunnen zijn dat we eerst een half uurtje mediteren en vervolgens drie kwartier tot een uur gezamenlijk teksten e.d. bestuderen en bespreken om zo tot een dieper begrip van de leer en de beoefening te komen.
Deze bijeenkomsten zouden eens in de twee of drie weken kunnen plaatsvinden, ofwel op de woensdagavond, ofwel op de zaterdagochtend. Het helpt wel als de studiegroepsleden geregeld meedoen; de uitwisseling zou opgenomen kunnen worden ten bate van hen die een bijeenkomst wegens omstandigheden moeten overslaan. Als u ge√Įnteresseerd bent en suggesties hebt wat dag en tijd betreft, laat mij dit dan via een mailtje weten.

Als u andere suggesties hebt over meditatie- en andere activiteiten in de tempel, dan hoor ik dat graag. Dank.
Baldwin
Afsluiting Amersfoortseweg en Loolaan op 3 februari !
Op zondag 3 februari is de Amersfoortseweg en Loolaan voor bijna de gehele dag afgesloten i.v.m. Midwinter Marathon in Apeldoorn. De tempel is die dag alleen per fiets en te voet bereikbaar.
Agenda:
Er is avondmeditatie elke dinsdag en donderdag en ochtendmeditatie elke dinsdag (o.l.v. Eipeke) en woensdag.

Op vrijdagochtend is er o.l.v. Roel van 10:00 tot 10:30 uur bewegingsoefeningen en van 10:30 tot 11:00 uur zitmeditatie, met na afloop thee en uitwisseling.
tempel in sneeuw

Groningen meditatiegroep

Meditatiemiddag
Op zondag 17 februari is er van 15:00 tot 17:15 uur een meditatiemiddag in het Vipassanacentrum in Groningen. Eerw. Baldwin zal de middag begeleiden.
Graag tijdig van tevoren opgeven door een mailtje te sturen.

Utrecht Meditatiegroep

Nieuws
Het nieuwe jaar is rustig begonnen. Wel hebben zich weer een aantal mensen aangemeld voor de introducties die in februari en maart gepland zijn. Ook de leesgroep is weer begonnen. Deze groep komt op wisselende dagen en tijden bij elkaar op een steeds wisselende locatie. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op een boek wat op een of andere manier verbonden is met onze oefenpraktijk. Laat gerust weten als je hierover meer zou willen horen of als je interesse hebt om hieraan deel te nemen.
Agenda
  • ma 4 feb: avond met eerw. Baldwin; 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie met een reflectie op een aspect van beoefening - thee en uitwisseling na afloop
  • ma 11 feb: avond met 30 minuten aandacht voor het lichaam en 30 minuten zitmeditatie - thee en uitwisseling na afloop
  • di 12 feb: bijeenkomst van de leesgroep
  • ma 18 feb: avond met 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie met overpeinzing bij een aspect van beoefening - thee en uitwisseling na afloop
  • ma 25 feb: stille avond: 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie - stilte van aankomst tot vertrek

Wolk en Water hermitage

Activiteiten

  • De meridiaan-qigong- en meditatiedag is nu op zaterdag 9 februari (voorheen was het op 16 feb).
  • Op zondag 24 februari is een meditatiedag gepland over het thema Harmonie met het Universum. Het is de tweede van een serie over dit onderwerp. Aan deze dag kunnen ook beoefenaars van aanverwante boeddhistische stromingen deelnemen zoals bijvoorbeeld Dzogchen en Mahakaruna.
Artikel
Licht in donker, een kort artikel naar een lezing door eerw. m. Hakuun gegeven in december over de Verlichting en Kerst.
image_large
facebook email website