Nieuwsbrief logo
Nieuwsbrief september

Beste vrienden,


Hoog en laag, goed en slecht -
alle dualiteit verdwijnt,
en alle dromen komen ten einde
wanneer je innerlijke rust vindt.

Wanneer de geest alle beweging staakt,
ophoudt met oordelen,
stopt met denkbeelden vormen,
wordt de diepe, koele essentie van het moment een levenswijze.

Wanneer alle dingen worden waargenomen
met een open geest,
keren ze terug naar hun natuurlijke staat.
Zonder enige beweging, enige beschrijving
zijn ze één met het geheel.

De ware natuur is onbevooroordeeld;
ze kent geen motieven of regels.
Wanneer de geest onafscheidbaar één is,
straalt deze wijsheid uit.

Vertrouw op de ware natuur,
zorg voor een sterk hart.
De zuivere geest is zuivere wijsheid,
er afstand van doen is dwaas.

Wanneer er noch een 'zelf' noch een 'ander' is,
is er enkel gewaarzijn.
Alles is leeg,
alles is helder,
er is geen inspanning, want die is onnodig.

Pak twijfel onmiddellijk aan
met de woorden 'niet twee'
en weet dat niets afgescheiden kan zijn.

Deel van de tekst Hsin Hsin Ming oftewel Vertrouwen in wat je bent. Uit: Niets, een lied over verlichting. Interpretatie door: Philip Dunn en Peter Jourdan. 2007.

Muziek/yoga workshop.

Van vrij 28 t/m zo 30 september geven Dharmatoevlucht sanghalid Joep Everts van Klanklichaam en Simone Holstege van Adhara Yoga samen de workshop Best of Both Worlds. In deze driedaagse duiken de deelnemers in de wereld van muziek en yoga. In een prachtige omgeving in Drenthe gaan we improviseren met slagwerk, zang en evt je eigen instrument. Deze sessies worden afgewisseld met yoga en meditatie. Ervaring (met yoga en/of muziek) is niet vereist. Sanne Meijer van Kokoscha kookt voor je heerlijke en gezonde maaltijden.
Banner
Voor opgaven of meer informatie:
www.klanklichaam.nl of bel/mail: 06-27536363/info@klanklichaam.nl

Artikel: 84.000 Dharmadeuren

Het bijgesloten pdf-artikel '84.000 Dharmadeuren' is een enigszins geredigeerde versie van een aantal korte lezingen, gegeven door eerw. Baldwin, tijdens recente meditatiebijeenkomsten in De Dharmatoevlucht.
U kunt het artikel openen en eventueel downloaden en/of uitprinten door op de link te klikken en vervolgens op het download- of printericoontje.

De Dharmatoevlucht

Herdenkingsceremonie
Op zaterdag 18 augustus j.l. waren Judy met haar Chinese ouders in de tempel voor het bijwonen van een herdenkingsceremonie van een oom die een tijd geleden gestorven is. De Soetra van Avalokiteshwara werd gezongen, wierook werd gebrand en thee, zoetigheid en fruit stonden als offergaven rond het herdenkingsbeeldje op het altaar. Het beeldje op een kleine sokkel met naamplaatje heeft nu een permanente plaats op het herdenkingsaltaar.
Herdenkingsaltaar
Viering 18-jarig bestaan:
Op zondag 19 augustus j.l. hebben we met de ceremonie van Mededogen en een vegetarische barbecue het 18-jarig bestaan van de tempel gevierd. Het was een mooie en feestelijke dag en we hopen dat we nog vele verjaardagen van de tempel mogen vieren.
Er zal trouwens binnenkort een email worden gestuurd naar alle donateurs die gegeven hebben voor de aankoop en verbouwing van de brandweerkazerne met een update over de recente ontwikkelingen.

Agenda:
 • zo 2 sept: Sanghadag met eerw. meester Haryo, hoofd van de O.B.C. (voertaal: Engels)
 • zo 9 sept: meditatie-ochtend
 • zo 16 sept: meditatie-ochtend
 • zo 23 sept: zondagsretraite
 • zo 30 sept: meditatie-ochtend
Er is avondmeditatie elke dinsdag, woensdag en donderdag en ochtendmeditatie elke dinsdag (o.l.v. Eipeke) en woensdag.

Op vrijdagochtend is er o.l.v. Sandra van 10:00 tot 10:30 uur qigong en van 10:30 tot 11:00 uur zitmeditatie, met na afloop thee en uitwisseling.
Afwezig
Eerw. Baldwin zal van dinsdag 11 t/m maandag 17 september niet in de tempel aanwezig zijn. De activiteiten zullen tijdens die week geleid worden door Sandra of Eipeke.
Boeken vermist
Bij controle van onze bibliotheek blijken er een aantal boeken niet geregistreerd te staan op de uitleenlijst. Zou u willen kijken of u één van deze boeken thuis heeft en indien dit zo is, deze zo spoedig mogelijk willen inleveren? Dank.
Het betreft de volgende boeken:
Mara (Batchelor, Stephen: nr.120*)
Boeddha in lichaam en geest (Thich Nhat Hanh: nr. 314*)
Ons feilbare denken (Kahneman, nr.1310*)
Het boek van wijsheid (Gandi, Arun: nr.1540*)
A dhammapada for contemplation (Munindo, Ajahn: nr. 5016*
* het is mogelijk dat er op het boek een ander nummer staat dan hier vermeld
Segaki-retraite in het klooster Throssel Hole, 20-27 oktober
Zoals eerder is aangekondigd, organiseren we in oktober een reis naar het klooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Engeland om daar mee te doen met een intensieve meditatieretraite. Als u geïnteresseerd bent, laat ons dit dan weten. U ontvangt dan later deze maand informatie over de heen- en terugreis, opzet van de retraite, programma, zitperioden, overnachtingsmogelijkheden, kosten en alle andere aspecten. Aanmelding van deelname en belangstelling via het mailadres: engeland@meditatieutrecht.nl
Throsselmeditatie

Eefde Meditatiegroep

De zomerstop voor de donderdagochtend is bijna voorbij en vanaf 6 september is het weer mogelijk om te mediteren in de zendo in Eefde. Voor de zomer waren we al begonnen met iets meer variatie aan te brengen in de invulling van de verschillende ochtenden, daarmee gaan we nu verder. De agenda van september zal er daarmee als volgt uit zien:
 • do 6 sept: meditatie met inleiding en zingen van Soetra van Grote Wijsheid
 • do 13 sept: wegens verblijf in Dharmatoevlucht geen meditatie in Eefde. Wel is het mogelijk in de Dharmatoevlucht te komen mediteren.
 • do 20 sept: ochtendceremonie met aansluitend meditatie in stilte.
 • do 27 sept: meditatie met inleiding en zingen van Soetra van Grote Wijsheid. (Bij voldoende aanmeldingen zal eerw. Baldwin deze ochtend begeleiden.)
Wil je één van deze ochtenden mee komen zitten? Dan graag vooraf even je komst melden.
Qigong
Afgelopen maand is de vrijdagochtend Qigong met meditatie onder mijn begeleiding in De Dharmatoevlucht weer van start gegaan. Deze ochtend is open voor een ieder die een introductie heeft gehad, vooraf aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op de website.
images (1)
Introductie
Wil je graag deelnemen aan de donderdag- of vrijdagochtend maar ben je nog niet bekend met onze beoefening? Het is bijna iedere donderdag- en vrijdagochtend mogelijk om een introductie te volgen direct voorafgaand aan de meditatie of Qigong. Kijk voor meer informatie op de website.
Graag tot ziens,
Sandra

Groningen meditatiegroep

Introductie- en meditatieochtend
Bij voldoende belangstelling zal op zaterdagochtend 22 september van 10:30 tot 12:45 uur een korte introductie worden gegeven, gevolgd door zit- en loopmeditatie en uitwisseling. Anders zal de ochtend ingevuld worden met zit- en loopmeditatie, qigong en andere oefeningen en een uitwisseling. Na afloop is er een gezamenlijke lunch en iedereen is van harte welkom om wat mee te brengen om te delen.
Meditatiemiddag
Na de introductie- en meditatieochtend is er van 14:00 tot 16:15 uur een meditatiemiddag waarbij we twee keer een half uur zitten, afgewisseld met loopmeditatie. Eerw. Baldwin zal tijdens de meditatie een korte lezing geven.

Graag tijdig van tevoren opgeven door een mailtje te sturen.

Utrecht Meditatiegroep

Agenda:
 • ma 3 sept: avond met 30 min aandacht voor het lichaam en 30 min zitmeditatie - thee en uitwisseling na afloop
 • ma 10 sept: avond met eerw. Baldwin; 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie met een reflectie op een aspect van beoefening - thee en uitwisseling na afloop
 • ma 17 sept: avond met 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie met overpeinzing bij een aspect van beoefening - thee en uitwisseling na afloop
 • ma 24 sept: stille avond: 2 x 30 minuten zitmeditatie en loopmeditatie - stilte van aankomst tot vertrek

Wolk en Water hermitage

Nieuws
In augustus hebben verscheidene mensen in hun vakantie een meditatiedag of - weekeinde in Wolk en Water Hermitage door gebracht. September staat in het teken van de bezoeken van monastieke vrienden uit de VS en Groot-Britannië. De dinsdagavond meditatie gaat gewoon door en ook de meditatiezondag van 16 september gaat door.
Bezoek Hoofd van de Orde
Op zaterdag 8 september kunnen mensen deelnemen aan een ontmoetingsdag met eerwaarde Haryo. Het dagschema is:

10.30 - 11.00 uur: aankomst
11.00 - 11.30 uur: koffie
11.30 - 12.00 uur: meditatie
12.00 uur: vraag en antwoord met eerw. Haryo (kan vertaald worden als je geen Engels spreekt)
13.00 uur: lunch - breng iets mee om te delen (vegetarisch) a.u.b.
Audiolezing
De voeding van de Lotus (eerste lezing bovenaan)
Vertaling
Vorige maand heb ik deelnemers tevergeefs verwezen naar Zazen (meditatie) voor wie dan ook waar dan ook. Nu kan je dat op de website vinden onder Dharma.
DSCN1470
Het achterstraatje dat door Sjoukje prachtig schoon gewied is.
facebook email website
MailPoet