De monastieke gemeenschap van Throssel Hole Buddhist Abbey, het Zenklooster in Engeland, heeft een opvolger van eerw. meester Daishin Morgan gekozen. Het is eerw. meester Leandra Robertshaw. Zij zal als abdis worden geïnstalleerd tijdens een aantal ceremonies die op 20 en 21 maart in het klooster zullen plaatsvinden.