In tegenstelling tot eerder bericht gaat de Qigong met aansluitend meditatie op vrijdag 19 oktober 2018 door! Roel zal deze ochtend begeleiden.
Vrijdag 26 oktober komt helaas wel te vervallen.