Vanaf begin juli gaat gezocht worden naar een nieuw en tijdelijk onderkomen voor de Dharmatoevlucht. Ons huurcontract loopt op 1 oktober a.s. af en de brandweerkazerne komt pas op zijn vroegst begin november vrij voor verkoop. Eerst dient de grondsanering te zijn afgerond. Een klein clubje sanghaleden gaan nu zoeken naar een huis of appartement waar we de bijeenkomsten kunnen houden en eerw. Baldwin kan wonen totdat we definitief naar de brandweerkazerne kunnen verhuizen. Als jullie zelf een goede en betaabare locatie in Apeldoorn vinden (we betalen momenteel zo’n 1000 euro huur per maand) dan horen we dat natuurlijk graag. Stuur ons dan een mailtje of bel. Dank.